EVİNİZ İÇİN

 1. Rutubet Olup Olmadığına Dikkat Edin Yeni konutta şikâyet edilen konuların başında evin rutubet alması gelir. Özellikle evin boyasının yeni yapılması durumunda ev dış yalıtımından incelenmesi durumunda fikir edinme şansınız mevcut. Eğer evin rutubet alma ihtimali varsa, bir uzmanın incelemesi faydalı olacaktır. Çünkü rutubet alan evin rutubetini kesmek, çoğu zaman fazlaca masraf yapmanıza neden olur.
 2. Ulaşım Seçeneklerini ve Sosyal Alanlara Yakınlığını Değerlendirin Ulaşım seçenekleri veya projelerine almak istediğiniz evin yakın olması, özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar için yaşam kalitesini büyük oranda arttıran ve evin ileride değerlenmesindeki en önemli unsurların başında gelir. Ulaşım seçenekleri yanında, okul, hastane, park, vb. alanlara yakınlık ise eve artı değer katan ve zaman tasarrufu yapmanızı sağlayan ek değerlerdir.
 3. Tapu İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Tüm alıcı ve satıcıların nüfus cüzdanı veya vekâletlerinin aslı, Tüm alıcı ve satıcıların vesikalık fotoğrafı (satıcılar 1, alıcılar 2 adet), Zorunlu Deprem Sigortası, Konutun bağlı bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedel, İlgili konutun tapu aslı (tapular çıkmadı ise istenmez), Tapu beyanını aldığınız rakkam üzerinden verin araştırmada %25 vergi cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz Kredi kullanılacaksa banka ipotek evrakları ve bunlar hazırlanınca tapu müdürlüğünden randevu almak gerekmektedir.
 4. Alacağınız konutun tapuda kaydına mutlaka bakmalısınız.Konut sahibinden tapu senedi istenilmeli, tapu dairesinden bu yerin o kimse adına kayıtlı olup olmadığı muhakkak teyit edilmelidir. Kat irtifakı kurulmayan projeden konut almayın. Tapudan kat irtifakını kontrol edin ve alacağınız konutun hangi katta olduğunu numarasına kadar tapudaki onaylı projeden bakın.
 5. Ev almak isteyenlerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri de dairelerin net ve brüt metrekare büyüklüklerinde verilen bilgilerin doğru olmaması. Bu nedenle konutun net metrekaresini öğrenmelisiniz.
 6. Evin kentsel dönüşüm kapsamında belirlenecek riskli alanlar içinde yer almadığına emin olun.Binanın bir süre sonra kentsel dönüşüme girerek yıkılması söz konusu olabilir. Özellikle sıfır yapılmış sıfır binalardan daire alırken dikkat etmelisiniz. Kentsel dönüşüm bölgelerinde yer alan bir konut alırsanız, binanız, yasaya göre uygulama bütünlüğü açısından dönüşüm alanı içinde kaldığında yeni olsa bile yıkılacaktır.
 7. Konutun zemin etüdünün yapılıp yapılmadığına bakın.Zemin etüdü deprem riskinde arsanın taşıyacağı yükü tespit eder.Zemin Etüt Raporu'nun bir kopyası müteahhitten istenmelisiniz.
 8. Binanın yapımında kullanılan malzemelerden yapımcı firma sorumludur.Yapımcılar ince işçiliklerde 2 yıl, kaba işlerde ise 5 yıl süreyle sorumlu oluyorlar. Bu süre içinde bir sorun ile karşılaşırsanız bunun bedelini cebinizden ödemek yerine firma ile iletişime geçmelisiniz.
 9. Konut alırken satış protokolü yapılmalısınız. Bu protokolün biri alıcıda, diğeri satıcıda kalmalı. Anlaşmaya varılan satış şartları ayrıntıları ile bu protokole yazılarak karşılıklı imzalanmalı, satış protokolü birkaç sayfadan oluşuyorsa her sayfada alıcı ve satıcının imzaları bulunmalıdır. Satış protokolü imzalanmadan kaparo verilmemelidir. Protokole ne miktar kaparo verildiği yazılmalı ve kaparo anlaşılan satış bedelinin yüzde 5'ini geçmemelidir.
 10. Konut kredisi kullanarak ev alacakların ise en az 3-4 bankanın faiz oranı ve dosya masraflarını karşılaştırarak karar vermesi gerekir. Faiz oranı düşük olsa bile dosya masrafı yüksek olan bankalara dikkat edilmeli. Projelerde uygulanan kampanya ve farklı ödeme seçeneklerini iyi araştırmalısınız.
 11. Konutların fiyatları kadar aidatlarda can yakabiliyor.Yüksek aidat kredi kullanan ev sahipleri için büyük sorun yaratabiliyor.Bu nedenle ev almadan önce konutun aidat fiyatını öğrenmelisiniz.İnşaatı devam eden bir projede aidat bilgisi almak zor olabilir fakat projenin sosyal imkanlarını göz önüne alıp karşılaştırmalar yaparak aidat fiyatı hakkında çıkarımda bulunabilirsiniz.
 12. Ev sahibi olan fakat sonradan vazgeçen ev sahipleri için 14 gün cayma süresi olduğunu unutmayın.28 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, konutta sözleşmeden cayma hakkı 14 gün olarak uygulanıyor. 14 günde alımdan vazgeçen tüketiciden herhangi bir ceza da alınmıyor.